Logo Ecopark

MẶT BẰNG TÒA H1 & H2 CHUNG CƯ HAVEN PARK – ECOPARK

HAVEN PARK RESIDENCES

Mặt bằng điển hình chung cư Haven Park Ecopark - Tòa H1 & H2

MẶT BẰNG VÀ GIÁ BÁN CÁC LOẠI CĂN HỘ TÒA H1 & H2 – HAVEN PARK

Có tổng 16 căn hộ/tầng

 • 3 căn hộ studio: 29m2
 • 1 căn hộ loại 1 phòng ngủ: 31m2
 • 6 căn hộ loại 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh: 58m2
 • 2 căn hộ loại 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh: 63m2
 • 4 căn hộ loại 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh: 79m2, 86m2, 101m2 và 109m2
 • Diện tích: 29 m2
 • Số phòng: 1 P. Ngủ, 1 WC
 • Mã căn: 02, 05
 • Giá bán:  
 • Diện tích: 31 m2
 • Số phòng: 1 P. Ngủ, 1 WC
 • Mã căn: 11
 • Giá bán:  
 • Diện tích: 58 m2
 • Số phòng: 2 P. Ngủ, 2 WC
 • Mã căn: 03, 05A, 06, 12, 12A, 15A
 • Giá bán:  
 • Diện tích: 63 m2
 • Số phòng: 2 P. Ngủ, 2 WC
 • Mã căn: 08, 16
 • Giá bán:  
 • Diện tích: 79 m2
 • Số phòng: 3 P. Ngủ, 2 WC
 • Mã căn: 08A
 • Giá bán:  
 • Diện tích: 86 m2
 • Số phòng: 3 P. Ngủ, 2 WC
 • Mã căn: 10
 • Giá bán:  
 • Diện tích: 101 m2
 • Số phòng: 3 P. Ngủ, 2 WC
 • Mã căn: 15
 • Giá bán:  
 • Diện tích: 109 m2
 • Số phòng: 3 P. Ngủ, 2 WC
 • Mã căn: 01
 • Giá bán: